Zróbmy porządek z cmentarzem! Jeśli zmobilizujemy się i postaramy, możemy zdobyć konkretne pieniądze€“ nawet 160 tys. zł na potrzeby naszej dzielnicy i parafii. Szansę taką daje budżet obywatelski. Wystarczy zagłosować na przygotowany przez Radę Parafialną projekt, dotyczący utwardzenia alejek i parkingu na naszym cmentarzu.                 W tym roku, po razy pierwszy w historii, władze…

Czytaj

Mk 10,2-16

Autor natchniony w Księdze Rodzaju kończy opis stworzenia niewiasty stwierdzeniem: „mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem”. Taki był i jest Boży pomysł na szczęście i człowieka. Przypomina o tym Jezus w dzisiejszej Ewangelii w dyspucie z faryzeuszami: „Co więc Bóg złączył,…

Czytaj