Kazanie ks. proboszcza podczas Mszy na zakończenie roku 2015

„Na początku było Słowo A Słowo było u Boga, I Bogiem było Słowo… Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami…”      Te słowa z Ewangelii św. Jana witają nas każdego roku w świątyni w ten ostatni wieczór mijającego odcinka czasu, który nazywamy rokiem.     Odchodzący rok zmusza człowieka, a tym bardziej chrześcijanina, do refleksji…

Czytaj