DUSZPASTERZE

ks. Proboszcz Piotr Buk

ks. Wojciech Szarek

ks. Andrzej Szczepek

ks. Roman Lorens

ks. Jakub Kaszowski