Dekanalne spotkania przygotowujące do ŚDM

sdm-krak

ZAPRASZAMY NA CO MIESIĘCZNE SPOTKANIA MODLITEWNE W RAMACH PRZYGOTOWAŃ DO ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY W 2016 ROKU.

KAŻDEGO 2-go DNIA MIESIĄCA O GODZ. 19.00 – ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, A O GODZ. 20.00 MSZA ŚW, KTÓRĄ ANIMUJĄ GRUPY MŁODZIEŻOWE Z POSZCZEGÓLNYCH PARAFII DEKANATU SANOK II.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

Listopadowe zamyślenia

DSC_0028

Czas listopadowy, kiedy opadają liście z drzew połączony jest z nawiedzeniem cmentarza,a każdy krok mądrego człowieka po cmentarnej ziemi jest kazaniem. Ziemia ta mówi o kruchości i krótkości życia doczesnego, mówi o wartości cierpienia, które często poprzedziło odejście bliskich z tej ziemi, mówi o tajemnicy śmierci i o bólu rozstania. Trzeba tylko otworzyć serce, aby usłyszeć prawdę, którą kryje każdy cmentarz i każda mogiła.

W ten listopadowy czas stajemy zadumani wspominając tych, co odeszli już spośród żywych. Wspominamy naszą pamięcią ich radosne uśmiechy, czasem łzy smutku, miłość jaką nas otaczali. Myślimy o wszystkich – o tych, którzy przeżyli wiele lat, dożywając sędziwego wieku, i o tych, którym piszemy na grobach: powiększył grono Aniołów.

Oczyma duszy widzimy tych, których kochaliśmy i kochamy nadal, a którzy już są po tamtej stronie. Chcemy, by trwali w naszej pamięci.

Myślimy o tych, którzy nas poprzedzili w drodze do niebieskiej Ojczyzny. Podczas uroczystości pogrzebowych zapewnialiśmy ich, że na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Teraz, w pędzie życia zatrzymujemy się nad ich grobami, przypominamy imiona, wydobywamy z mroku zapomnienia.

CZYTAJ WIĘCEJ

 

projekt3

Zróbmy porządek z cmentarzem!

Jeśli zmobilizujemy się i postaramy, możemy zdobyć konkretne pieniądze€“ nawet 160 tys. zł na potrzeby naszej dzielnicy i parafii. Szansę taką daje budżet obywatelski. Wystarczy zagłosować na przygotowany przez Radę Parafialną projekt, dotyczący utwardzenia alejek i parkingu na naszym cmentarzu.

                W tym roku, po razy pierwszy w historii, władze miasta ustanowiły tzw. budżet obywatelski, czyli wydzieliły pewną pulę pieniędzy, o przeznaczeniu której mogą decydować sami mieszkańcy. Do rozdysponowania jest 300 tys. zł. Aby sięgnąć po pieniądze, należało przygotować do 30 października projekt, spełniający warunki określone w rozporządzeniu burmistrza. Mogła to być jakaś inwestycja, remont, projekt społeczny, kulturalny, sportowy.

                Po weryfikacji złożonych wniosków przez komisję z urzędu miasta, odbędzie się głosowanie w dniach 11-18 grudnia  2015 roku. Do realizacji skierowane zostaną projekty, które zdobędą największą liczbę głosów. I to właśnie będzie najważniejszy i rozstrzygający moment. Im większa będzie mobilizacja nas, mieszkańców Posady€“ poprzez udział w głosowaniu€ tym większe szanse, że nasz projekt przejdzie. Rywalizacja na pewno będzie ostra, bo wiadomo, że złożono 29 wniosków, niektóre na duże kwoty, np. remont ulicy Sadowej z chodnikami (300 tys. zł).

                Projekt przygotowany przez naszą Radę Parafialną dotyczy cmentarza. W jakim jest on stanie, nie trzeba nikomu mówić. Największą bolączką jest brak porządnych, wyasfaltowanych ścieżek i parkingu. Zamiast tego mamy dróżki gruntowe, które po deszczu zamieniają się w błotnistą maź, albo wysypane ostrymi kamykami, na których można zniszczyć buty. Ostatnio, co prawda, coś drgnęło – na zlecenie urzędu miasta SPGK wyasfaltowało jedną ze ścieżek, część parkingu i położyło kostkę wokół kaplicy€“ ale do ucywilizowania cmentarza jeszcze daleko.

                Wyasfaltowane powinny być pozostałe alejki i cały parking, a główna alejka prowadząca do kaplicy wyłożona kostką brukową. Nie możemy brodzić w błocie, odwiedzając naszych zmarłych. To wstyd, aby cmentarz w mieście tak wyglądał – mówi Bogusława Małek z Rady Parafialnej, która wespół z Józefem Olejko przygotowała projekt do budżetu obywatelskiego w imieniu Rady i społeczności Posady. Kosztorys prac opiewa na 161 tys. zł.

                Niestety, mimo obietnic poprzednich włodarzy Sanoka, składanych przed wyborami w 2014 roku, poszerzenie naszego cmentarza jest w tej chwili nierealne i niemożliwe. Tematu, oczywiście, nie odpuścimy będziemy walczyć o rozbudowę nekropolii w najbliższych latach€“ na razie jednak zajmiemy się uporządkowaniem tego, co mamy. Miasto nie dysponuje pieniędzmi na większe inwestycje na cmentarzach, dlatego też skorzystanie z budżetu obywatelskiego jest dla nas olbrzymią szansą.

                Do wzięcia spraw w swoje ręce i zaangażowanie się na rzecz dzielnicy i parafii, zachęca gorąco także nasz proboszcz, ks. prałat Piotr Buk.€“ Cmentarz to miejsce, gdzie wcześniej czy później wszyscy, bez wyjątku, się znajdziemy. Obowiązkiem nas, żyjących, jest troska, by prezentował się godnie, aby był schludny i zadbany. Nasz cmentarz służy nie tylko mieszkańcom Posady, ale też mieszkańcom całego miasta. Groby bliskich zmarłych odwiedzają także goście z Polski i z zagranicy. Jest to więc nasza wizytówka. Poza tym wyasfaltowane alejki będą służyły osobom niepełnosprawnym, poruszającym się o kulach i na wózkach inwalidzkich, o które też mamy obowiązek się troszczyć podkreśla duszpasterz.

DLATEGO RAZ JESZCZE ZACHĘCAMY:

ZMOBILIZUJMY SIĘ,

WEŹMY UDZIAŁ W GŁOSOWANIU!

                O szczegółach będziemy informować na początku grudnia, kiedy ruszy cała procedura.

Jolanta Ziobro

Mk 10,2-16

d650888471

Autor natchniony w Księdze Rodzaju kończy opis stworzenia niewiasty stwierdzeniem: „mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem”. Taki był i jest Boży pomysł na szczęście i człowieka. Przypomina o tym Jezus w dzisiejszej Ewangelii w dyspucie z faryzeuszami: „Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”. W ten sposób głosi, że od samego początku Stwórca proponuje małżeństwo jako wieczyste przymierze, w którym obowiązuje jedność myślenia, woli i miłości oraz nierozerwalność. Zarówno mężowi, jak i żonie nie wolno zatem zrywać ustanowionej przez Boga jedności i związać się z innym partnerem, bo popełniają „cudzołóstwo”.

Pierwszy cud, na podstawie którego uczniowie uwierzyli, uczynił Jezus na weselu w Kanie Galilejskiej. Uświęcił w ten sposób związek małżeński, wnosząc przez swoją obecność błogosławieństwo i radość. Małżeństwo chrześcijan z woli Chrystusa staje się sakramentem, czyli świętym znakiem prawdziwego powołania małżonków do świętości. Dzięki obecności Ducha Świętego małżonkowie podtrzymują i umacniają swój związek przez wzajemne oddanie i niepodzielną miłość, wypływającą z Boskiego źródła miłości. A także są zatroskani o dobro swoich dzieci.

Nierozerwalność wypływa z samej natury miłości. Sakramentalne „ślubuję ci”, wypowiedziane wobec współmałżonka stanowi uczestnictwo w nieodwołalnym „tak” wypowiedzianym przez Chrystusa Kościołowi. Jest zatem czymś więcej niż czysto ludzką umową i przyrzeczeniem wzajemnej miłości, choć nawet ludzka tylko przysięga domaga się spełnienia tego, co się obiecało. Ten „węzeł” sakramentalny oznacza nie tylko zaangażowanie osobiste, ale przede wszystkim zobowiązanie moralne do wierności. U podstaw nierozerwalności leża również względy socjologiczne, ponieważ małżeństwo jest również wymogiem małżeństwa jako instytucji.

Małżonkowie przeżywają małżeństwo w codzienności naznaczonej ludzką słabością. Aby jednak mogli umacniać więź sakramentalną w Chrystusie, wystarczy codzienna modlitwa małżeńska, regularna spowiedź, wspólny udział we Mszy św. niedzielnej, noszenie obrączki, świętowanie kolejnych roczni ślubu oraz świadome pielęgnowanie miłości małżeńskiej. Źródłem mocy sakramentu małżeństwa jest stała obecność Jezusa, zaproszonego do związku w chwili jego zawarcia i zapraszanego tam ponownie w codziennej modlitwie oraz w sakramentach pokuty i Eucharystii.

W ostatnim czasie bardzo szybko w świadomości ludzi postępuje umniejszenie wartości nierozerwalności małżeństwa. Powoli obojętniejemy na to zjawisko, na związane z tym tragedie, rozprzestrzeniają się elementy mentalności prorozwodowej w postaci „targów rozwodowych”. Bywa, że nawet sami małżonkowie żyjący w związku sakramentalnym zakładają wcześniej, wręcz „planują” rozwód w przypadku niepowodzeń w małżeństwie. Nierzadko, też, niestety, katoliccy rodzice podpowiadają takie rozwiązanie w sytuacji kryzysu małżeństwa swych dzieci. Dlatego rozważając dzisiejsze słowo Boże warto pamiętać o słowach św. Jana Pawła II: „nie żyje się, nie kocha się, nie umiera – na próbę”.

 

Modlitwa?

631322_xxl

Nie ma modlitw niewysłuchanych. A jednak nie otrzymuję tego, o co proszę. Nie otrzymuję zdrowia, pracy, miłości, rzeczy dobrych, pomagających nierzadko pełnić wolę Ojca i pracować na rzecz królestwa Bożego.

Problemem jest to, że stawiam znak równości pomiędzy wysłuchaniem modlitwy, a spełnieniem mojej prośby. Pan zaprasza mnie dzisiaj, bym odmienił swój sposób myślenia.

Bóg zawsze mnie słucha i spełnia to, o co Go proszę, ale nie zawsze wtedy i w taki sposób, jak ja to sobie wyobrażam. Nieustannie więc muszę uczyć się tego, że w relacji z Ojcem chodzi jedynie o zaufanie i miłość. Jeżeli prawdziwie wierzę, że On jest moim Ojcem, zawsze troszczącym się o mnie, zawsze czuwającym nade mną i pochylającym się z troską nad moim życiem, to nie może być we mnie pretensji, że nie otrzymuję dobra, o które Go proszę.

W takich sytuacjach warto przyjrzeć się owocom modlitwy. Czy spotkanie z Ojcem na intymnej, czułej rozmowie sprawia, że w moim patrzeniu na siebie, na innych, na świat jest coraz więcej mądrości? Coraz więcej czystości, skłonności do zgody, ustępliwości, posłuszeństwa, miłosierdzia i dobrych owoców, wolności od względów ludzkich i obłudy? Czy we mnie i wokół mnie jest coraz więcej pokoju?

Bo jeżeli nie, to rację ma św. Jakub, gdy mówi, że w mojej relacji z Ojcem jest wiele interesowności, a Bóg potrzebny jest mi jedynie do zaspokojenia żądz, czyli nieuporządkowanych pragnień, niezgodnych z Jego wolą.

Trudno jest zmienić swoje myślenie, upodabniać się do Ojca. Nie chcę być „ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich” – jak Jezus, Jego Syn. Nie chcę stać się jak dziecko, którego największą radością nie jest to, co od Ojca dostanie, ale to, że Ojciec po prostu jest.
A ja przeważnie jestem dzieckiem krnąbrnym i egoistycznym, zazdroszczącym i kłótliwym, stawiającym na pierwszym miejscu siebie, a nie Ojca.

Duchu Święty, Boże, stwórz we mnie serce nowe, serce czyste i radosne, serce dziecka całkowicie ufającego Ojcu!

Zaufaj Bogu. Nie sobie

najswietszySakrament

Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życia świata – mówi Jezus. Jan rejestruje reakcję ludzi:Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?”

Czytam słowa Jezusa i… kompletnie nie dziwię się zaskoczeniu i oburzeniu słuchaczy. Nie da się spożywać ciała żywego człowieka, to niemożliwe. A nawet gdyby było możliwe, lub gdyby chodziło o martwe ciało, to przecież niemoralne! I jeszcze picie krwi! Krew jest znakiem życia. Nawet krwi zwierzęcej nie pijemy, na znak że życie zwierząt nie jest naszą własnością, cóż mówić o ludzkiej?

Cóż się dziwić, że i uczniowie wątpili? Że wielu „już z nim nie chodziło”?

W wierze trafiam czasem na to, co niezrozumiałe. To, co niepojęte. To, co może – oburzające. Mogę sprzeczać się z innymi, co właściwie Bóg miał na myśli. Mogę zwątpić. Mogę odejść. Ale mogę też Mu zaufać. Zostać. Patrzeć i słuchać.

Apostołowie też pewnie nie rozumieli. A jednak zaufali Mu i zostali. Zrozumienie przyszło z czasem. Przyniosły je kolejne wydarzenia, ale i (a właściwie: przede wszystkim) dar Ducha Świętego.

Mądrość woła także dzisiaj: przyjdźcie, zaczerpnijcie. Zrozumiecie też to, co po ludzku niepojęte.

Ale by przyjść, trzeba zaufać. Bogu, nie własnej wiedzy.