Mk 10,2-16

d650888471

Autor natchniony w Księdze Rodzaju kończy opis stworzenia niewiasty stwierdzeniem: „mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem”. Taki był i jest Boży pomysł na szczęście i człowieka. Przypomina o tym Jezus w dzisiejszej Ewangelii w dyspucie z faryzeuszami: „Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”. W ten sposób głosi, że od samego początku Stwórca proponuje małżeństwo jako wieczyste przymierze, w którym obowiązuje jedność myślenia, woli i miłości oraz nierozerwalność. Zarówno mężowi, jak i żonie nie wolno zatem zrywać ustanowionej przez Boga jedności i związać się z innym partnerem, bo popełniają „cudzołóstwo”.

Pierwszy cud, na podstawie którego uczniowie uwierzyli, uczynił Jezus na weselu w Kanie Galilejskiej. Uświęcił w ten sposób związek małżeński, wnosząc przez swoją obecność błogosławieństwo i radość. Małżeństwo chrześcijan z woli Chrystusa staje się sakramentem, czyli świętym znakiem prawdziwego powołania małżonków do świętości. Dzięki obecności Ducha Świętego małżonkowie podtrzymują i umacniają swój związek przez wzajemne oddanie i niepodzielną miłość, wypływającą z Boskiego źródła miłości. A także są zatroskani o dobro swoich dzieci.

Nierozerwalność wypływa z samej natury miłości. Sakramentalne „ślubuję ci”, wypowiedziane wobec współmałżonka stanowi uczestnictwo w nieodwołalnym „tak” wypowiedzianym przez Chrystusa Kościołowi. Jest zatem czymś więcej niż czysto ludzką umową i przyrzeczeniem wzajemnej miłości, choć nawet ludzka tylko przysięga domaga się spełnienia tego, co się obiecało. Ten „węzeł” sakramentalny oznacza nie tylko zaangażowanie osobiste, ale przede wszystkim zobowiązanie moralne do wierności. U podstaw nierozerwalności leża również względy socjologiczne, ponieważ małżeństwo jest również wymogiem małżeństwa jako instytucji.

Małżonkowie przeżywają małżeństwo w codzienności naznaczonej ludzką słabością. Aby jednak mogli umacniać więź sakramentalną w Chrystusie, wystarczy codzienna modlitwa małżeńska, regularna spowiedź, wspólny udział we Mszy św. niedzielnej, noszenie obrączki, świętowanie kolejnych roczni ślubu oraz świadome pielęgnowanie miłości małżeńskiej. Źródłem mocy sakramentu małżeństwa jest stała obecność Jezusa, zaproszonego do związku w chwili jego zawarcia i zapraszanego tam ponownie w codziennej modlitwie oraz w sakramentach pokuty i Eucharystii.

W ostatnim czasie bardzo szybko w świadomości ludzi postępuje umniejszenie wartości nierozerwalności małżeństwa. Powoli obojętniejemy na to zjawisko, na związane z tym tragedie, rozprzestrzeniają się elementy mentalności prorozwodowej w postaci „targów rozwodowych”. Bywa, że nawet sami małżonkowie żyjący w związku sakramentalnym zakładają wcześniej, wręcz „planują” rozwód w przypadku niepowodzeń w małżeństwie. Nierzadko, też, niestety, katoliccy rodzice podpowiadają takie rozwiązanie w sytuacji kryzysu małżeństwa swych dzieci. Dlatego rozważając dzisiejsze słowo Boże warto pamiętać o słowach św. Jana Pawła II: „nie żyje się, nie kocha się, nie umiera – na próbę”.

 

Modlitwa?

631322_xxl

Nie ma modlitw niewysłuchanych. A jednak nie otrzymuję tego, o co proszę. Nie otrzymuję zdrowia, pracy, miłości, rzeczy dobrych, pomagających nierzadko pełnić wolę Ojca i pracować na rzecz królestwa Bożego.

Problemem jest to, że stawiam znak równości pomiędzy wysłuchaniem modlitwy, a spełnieniem mojej prośby. Pan zaprasza mnie dzisiaj, bym odmienił swój sposób myślenia.

Bóg zawsze mnie słucha i spełnia to, o co Go proszę, ale nie zawsze wtedy i w taki sposób, jak ja to sobie wyobrażam. Nieustannie więc muszę uczyć się tego, że w relacji z Ojcem chodzi jedynie o zaufanie i miłość. Jeżeli prawdziwie wierzę, że On jest moim Ojcem, zawsze troszczącym się o mnie, zawsze czuwającym nade mną i pochylającym się z troską nad moim życiem, to nie może być we mnie pretensji, że nie otrzymuję dobra, o które Go proszę.

W takich sytuacjach warto przyjrzeć się owocom modlitwy. Czy spotkanie z Ojcem na intymnej, czułej rozmowie sprawia, że w moim patrzeniu na siebie, na innych, na świat jest coraz więcej mądrości? Coraz więcej czystości, skłonności do zgody, ustępliwości, posłuszeństwa, miłosierdzia i dobrych owoców, wolności od względów ludzkich i obłudy? Czy we mnie i wokół mnie jest coraz więcej pokoju?

Bo jeżeli nie, to rację ma św. Jakub, gdy mówi, że w mojej relacji z Ojcem jest wiele interesowności, a Bóg potrzebny jest mi jedynie do zaspokojenia żądz, czyli nieuporządkowanych pragnień, niezgodnych z Jego wolą.

Trudno jest zmienić swoje myślenie, upodabniać się do Ojca. Nie chcę być „ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich” – jak Jezus, Jego Syn. Nie chcę stać się jak dziecko, którego największą radością nie jest to, co od Ojca dostanie, ale to, że Ojciec po prostu jest.
A ja przeważnie jestem dzieckiem krnąbrnym i egoistycznym, zazdroszczącym i kłótliwym, stawiającym na pierwszym miejscu siebie, a nie Ojca.

Duchu Święty, Boże, stwórz we mnie serce nowe, serce czyste i radosne, serce dziecka całkowicie ufającego Ojcu!

Zaufaj Bogu. Nie sobie

najswietszySakrament

Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życia świata – mówi Jezus. Jan rejestruje reakcję ludzi:Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?”

Czytam słowa Jezusa i… kompletnie nie dziwię się zaskoczeniu i oburzeniu słuchaczy. Nie da się spożywać ciała żywego człowieka, to niemożliwe. A nawet gdyby było możliwe, lub gdyby chodziło o martwe ciało, to przecież niemoralne! I jeszcze picie krwi! Krew jest znakiem życia. Nawet krwi zwierzęcej nie pijemy, na znak że życie zwierząt nie jest naszą własnością, cóż mówić o ludzkiej?

Cóż się dziwić, że i uczniowie wątpili? Że wielu „już z nim nie chodziło”?

W wierze trafiam czasem na to, co niezrozumiałe. To, co niepojęte. To, co może – oburzające. Mogę sprzeczać się z innymi, co właściwie Bóg miał na myśli. Mogę zwątpić. Mogę odejść. Ale mogę też Mu zaufać. Zostać. Patrzeć i słuchać.

Apostołowie też pewnie nie rozumieli. A jednak zaufali Mu i zostali. Zrozumienie przyszło z czasem. Przyniosły je kolejne wydarzenia, ale i (a właściwie: przede wszystkim) dar Ducha Świętego.

Mądrość woła także dzisiaj: przyjdźcie, zaczerpnijcie. Zrozumiecie też to, co po ludzku niepojęte.

Ale by przyjść, trzeba zaufać. Bogu, nie własnej wiedzy.

Pielgrzymka na Kalwarię Pacławską

mbpiecykPielgrzymka na Kalwarię Pacławską odbędzie się w dniach 11 – 15 sierpnia 2015 roku. W poniedziałek 10 sierpnia, na godz. 10.00 pod budynek plebanii NSPJ w Sanoku, przynosimy bagaże, które również można donieść w dzień pielgrzymki 11 sierpnia przed Mszą św. W parafii NSPJ w Sanoku, Mszą Świętą o godz. 6.20 i uroczystym błogosławieństwem, rozpoczynamy naszą wędrówkę. Nocleg z 11 na 12 sierpnia będzie w miejscowości Ropienka, gdzie dowieziony zostanie smaczny posiłek. Następnego dnia wyruszamy bezpośrednio na Kalwarię Pacławską. Koszty pielgrzymki związane są z przewiezieniem bagaży, z noclegiem, oraz z powrotem autokarem do Sanoka w nocy 14 sierpnia (nie powinny być duże, w zależności od ilości uczestników pielgrzymki).

Zapisy po numerem 784 131 788

Bardzo serdecznie zapraszamy!!!