tel. 013 463 23 98   mobil:  784 131 788       e-mail: parafia@nspj-sanok.pl

 

 

2393193

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

INTENCJE 21 - 27.07.2024

Data

Godz.

Intencja

 

 

Ndz.

21.07

0700

·       †Józefa (k) i Włodzimierz

0830

·       † Marianna, Roman, Kazimierz (m), Tadeusz Drwięgowie

1000

·      O błogosławieństwo Boże dla Sióstr z róży  św. Dominika a dla zmarłych Sióstr o łaskę życia wiecznego

1130

·       Chrzest

·       O Boże błogosławieństwo dla Klaudii z okazji urodzin oraz męża Tomasz, dzieci Julii Stanisław(m), Jakuba i całej Rodziny

1700

·       † Marek Dziuban od sąsiadów z bloku 23 kl. 6

·       † Kamila Gem od Sąsiadów – poza parafią

·       † Stanisław (m) Pietryka od Zofii Bąk i Zbigniewa Pietryka– poza parafią

 

 

Pn.

22.07

 

0620

·       † Zdzisława (k) Woźniak od Krzysztofa Woźniak

 

 

1900

·       † Jadwiga Szelest od pracowników obsługi z pracy córki Aliny- Zespół Szkół Nr 1 w Sanoku

·       † Stanisław (m) Pietryka  Rodziny Tybruczy od  – poza parafią

·       † Kamila Gem od Sąsiadów– poza parafią

·       † Zofia Jaszczor od Rodziny Grządziel – poza parafią   

 

Wt.

23.07

 

0620

·       † Zdzisława(k) Woźniak od Józefy i Kazimierza Bloch

 

1900

·       † Marek Latoś od rodziny Wojtowiczów

·       † Stanisław (m) Pietryka od  Urszuli i Lucyny – poza parafią

·       † Kamila Gem od Sąsiadów– poza parafią

·       † Zofia Jaszczor od Rodziny Światków– poza parafią   

 

 

Śr.

24.07

0620

·       † Zdzisława(k) Woźniak od Siostry z Rodziną

 

1900

·       † Marek Latoś od Starostwa Powiatowego wydział organizacyjny

·       † Stanisław (m) Pietryka od Rodziny Kowalaków – poza parafią - poza  parafią

·       † Kamila Gem od Sąsiadów– poza parafią

·       † Zofia Jaszczor od Rodziny Stasickich– poza parafią   

 

 

 

Czt.

25.07

 

0620

·       †  Zdzisława (k) od syna Jacka

 

1900

·       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie Boże błogosławieństwo z okazji imienin dla ks. biskupa Krzysztofa Chudzio

·       † Stanisław (m) Pietryka od   Jakuba Kowalaka– poza parafią - poza  parafią

·       † Kamila Gem od wujka Stefana z Rodziną – poza parafią

·       † Zofia Jaszczor od Joli Nanaszko oraz Karoliny i Rafała Chmielowskich– poza parafią   

 

 

 

Pt.

26.07

0620

·       †  Zdzisława (k) od Danuty i Zdzisława Kikta

 

1900

·       † Anna i Tadeusz Przystasz

·       † Stanisław (m) Pietryka od   Rodziny Obłój – poza parafią  - poza  parafią

·       † Kamila Gem od cioci Gosi z Rodziną – poza parafią

·       † Zofia Jaszczor od Rodziny Safczaków– poza parafią   

 

S

27.07

 

0620

·       † Augustyn Pałys w 1 rocz. śmierci

1400

·       Ślub

 

1900

·       †  Edward Jonarski

·       † Stanisław (m) Pietryka od   Romana Draguła z Rodziną – poza parafią  - poza  parafią

·       † Kamila Gem od Piotra Pilcha z Rodziną– poza parafią

·       † Zofia Jaszczor od Marii i Leonarda Kowalik – poza parafią   

 

INTENCJE 28.07 -03.08.2024

Data

Godz.

Intencja

 

 

Ndz.

28.07

0700

·       †Mirosław (m) od córki Marioli z Rodziną

0830

·       † Czesława (k), Roman, Józef (m), Bogdan Sroga od Rodziny

1000

·      † Roman, Stanisława (k), Tadeusz Sygnarscy

1130

·       † Bożena Mielnik w 2 rocz. śmierci, od Synów, Męża i Mamy

1700

·       † Andrzej Kopczak od Kowalików

·       †  Stanisław (m) Pietryka od  Adriana, Tomasza i Marcina Mazur – poza parafią

·       † Kamila Gem od Andrzeja Pilcha z Rodziną – poza parafią

 

 

Pn.

29.07

 

0620

·       O szybki powrót do zdrowia dla Zofii

 

 

1900

·       † Marek Latoś os Rodziny Woźny

·       † Stanisław (m) Pietryka od Józefa i Beaty Jayko – poza parafią

·       † Kamila Gem od Janusza Pilcha z Rodziną– poza parafią

·       † Zofia Jaszczor od Marii i Leonarda Kowalik – poza parafią

 

Wt.

30.07

 

0620

·       O potrzebne łaski Boże błogosławieństwo dla kochanych Rodziców

 

1900

·       † Janina, Tadeusz, Marta, Maria, Barbara

·       † Stanisław (m) Pietryka od   Zofii z Rodziną-– poza parafią

·       † Kamila Gem od Beaty Gonet z Rodziną– poza parafią

·       † Zofia Jaszczor od Rodziny Matula– poza parafią

 

 

Śr.

31.07

0620

·       † Stanisław Pietryka od Ruchu Rodzin Nazaretańskich

 

1900

·       † Maria, Jarosław i Zenon

·       † Stanisław (m) Pietryka od  Mariana z Rodziną – poza parafią - poza  parafią

·       † Kamila Gem od Agnieszki Omachil z Rodziną– poza parafią

·       † Zofia Jaszczor od Rodziny Gołdów– poza parafią

 

 

 

Czt.

01.08

 

0620

·       †  Ludwika (k) Czownicka w 6 rocz. śmierci

 

1900

·       O zdrowie Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej dla kapłanów w parafii i rodaków, sióstr zakonnych, o nowe powołania do Służby Bożej od Róż Różańcowych

·       † Stanisław (m) Pietryka od Rodziny Chawrylak – poza parafią - poza  parafią

·       † Kamila Gem od Kolegów i Koleżanek ze Szkoły Podstawowej– poza parafią

·       † Zofia Jaszczor od Krzysztofa Balawejder z Rodziną – poza parafią

 

 

 

 

 

 

 

 

Pt.

02.08

0620

·       †  Tadeusz Różycki od Żony, Córki i Syna

 

1900

 

 

 

·       Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa wszelkie zniewagi i grzechy od Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ

·       † Stanisław (m) Pietryka od Łukasza Wnęk z Rodziną – poza parafią  - poza  parafią

·       † Kamila Gem od Beaty– poza parafią

 

2100

 

·       Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II módlmy się we wszystkich intencjach wpisanych do księgi modlitw, oraz zanoszonych czasie nabożeństwa

·       † Zmarli z Rodziny Husaków i Sobolaków

 

S

03.08

 

0620

·       O Boże błogosławieństwo dla córki Marty w 50 rocznicę urodzin i o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej Rodziny

 

1500

Ślub

 

1900

·       †  Małgorzata i Wiesław Chmielowscy

·       † Stanisław (m) Pietryka od  kolegi Piotra – poza parafią  - poza  parafią

·       † Kamila Gem od Kolegów i Koleżanek z Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – poza parafią

·       † Zofia Jaszczor od Współpracowników Nafta-Med– poza parafią

 

INTENCJE 04.08 -10.08.2024

Data

Godz.

Intencja

 

 

Ndz.

04.08

0700

·       † Zofia, Paweł, Jerzy, Waldemar

0830

·       † Edward Drwięga w 30 rocz. śmierci

1000

·      † Józef (m), Zuzanna, Jan Hnat

1130

·       † Roman Rogowski – 6 rocz. śmierci od Żony z Dziećmi i Wnukiem,

† Łukasz Nowak i † Robert Janik od Rodziny

1700

·       † Teresa Mrozowska od Syna z Rodziną

·       † Stanisław (m) Pietryka od  kolegi Piotra – poza parafią

·       † Kamila Gem od Kolegów i Koleżanek z Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – poza parafia

 

 

Pn.

05.08

 

0620

·       O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Rodziny Starościaków i Pastuszczaków

 

 

1900

·       † Kazimiera (k), Zofia, Jan, Józef (m) Kurkarewicz

·       † Stanisław (m) Pietryka od Synów z Rodziną – poza parafią

·       † Kamila Gem od Kolegów i Koleżanek z Szkoły Podstawowej i Gminazjum– poza parafia

·       † Janina Węgrzyn od Franciszka i Janiny Konik- poza parafią

·       † Zofia Jaszczor od Marcina Czapla– poza parafia

 

Wt.

06.08

 

0620

·       O łaskę wiary i Boże błogosławieństwo i dar zdrowia dla Rodziny

 

1900

·       † Franciszek (m) i Franciszka Harłacz

·       † Stanisław (m) Pietryka od Kuzyna z Rodziną– poza parafią

·       † Kamila Gem od Kolegów i Koleżanek z Szkoły Podstawowej i Gminazjum– poza parafia

·       † Janina Węgrzyn od Moniki z Rodziną- poza parafią

·       † Zofia Jaszczor od Ewy i Jana Gargasz– poza parafia

 

 

Śr.

07.08

0620

·       † Zofia Przystasz od córki Heleny

 

1900

·       † Andrzej Kopczak

·       † Stanisław (m) Pietryka od  kuzynki Zofii Serwańskiej - poza  parafią

·       † Kamila Gem od Kolegów i Koleżanek z Szkoły Podstawowej i Gminazjum– poza parafia

·       † Janina Węgrzyn od siostry Krystyny z Rodziną- poza parafią

·       † Zofia Jaszczor od Pracowników Przychodni z ul. Lipińskiego – poza parafia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czt.

08.08

0620

·       †  Ewa Pawlecka w 1 rocz. śmierci

 

1900

·       O Miłosierdzia Bożego dla umierających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie – intencja Bractwa Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego.

·       † Stanisław (m) Pietryka od Uczestników pogrzebu – poza parafią

·       † Kamila Gem od Amandy – poza parafia

·       † Janina Węgrzyn od Rodziny Małeckich- poza parafią

·       † Zofia Jaszczor od Pracowników Przychodni z ul. Lipińskiego – poza parafia

 

 

Pt.

09.08

0620

·       †  Jan Bogaczewicz

 

1900

 

 

 

·       † Teresa Stępniak

·       † Stanisław (m) Pietryka od uczestników pogrzebu- poza  parafią

·       † Kamila Gem od Waldemara – poza parafia

·       † Janina Węgrzyn od siostry Józefy z Rodziną- poza parafią

·       † Zofia Jaszczor od Pracowników Przychodni z ul. Lipińskiego – poza parafia

 

S

10.08

 

0620

·       † Maria, Wawrzyniec, Marysia

 

1900

·       †  Maria, Adam Rogoziński  

·       † Stanisław (m) Pietryka od Uczestników pogrzebu  - poza  parafią

·       † Kamila Gem od Czesława z Rodziną– poza parafia

·       † Janina Węgrzyn od Mieszkańców Stróży Wielkich- poza parafią

·       † Zofia Jaszczor od Witolda Korab z Rodziną  – poza parafia