tel. 013 463 23 98   mobil:  784 131 788       e-mail: parafia@nspj-sanok.pl

 

 

2393209

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ruch Rodzin Nazaretańskich (RRN) jest międzynarodowym katolickim ruchem-apostolstwa rodzin, którego celem jest uświęcanie członków poprzez pogłębianie życia Ewangelią w oparciu o komunię życia z Chrystusem w codzienności.

Inicjatorem RRN jest ks. profesor Tadeusz Dajczer (ur. 1931), który wraz z ks. dr-em Andrzejem Buczelem (1951-1994) i grupą osób świeckich utworzyli w 1985 r. w Warszawie pierwszą wspólnotę ewangelizacyjną, która dała początek Ruchowi. W ciągu dwóch lat RRN rozprzestrzenił się na terenie Polski, a obecnie istnieje w kilkudziesięciu krajach na wszystkich kontynentach. Ruch powstał w celu pogłębienia życia Ewangelią w oparciu o komunię życia z Chrystusem w codzienności. Członkowie ruchu w Matce Bożej widzą Matkę Kościoła i dlatego zawierzają się Jej na wzór św. Jana Apostoła (RM 45). Przez zawierzenie się Maryi oddają się na wyłączną służbę Kościołowi. Komunia ta realizowana jest zarówno w wymiarze indywidualnego dialogu z Bogiem, jak i z Chrystusem obecnym w drugim człowieku.

Cel Ruchu

Jednym z głównych apostolskich celów ruchu jest ewangelizacja rodziny, pogłębienie życia wewnętrznego. Dąży on do formowania postaw, dzięki którym ideały rodziny chrześcijańskiej stawałyby się czytelne i bliskie współczesnemu człowiekowi na wzór św. Rodziny z Nazaretu. W praktyce oznacza to poddanie się działaniu Boga przez Maryję, naśladowanie Jej postawy – całkowitej uległości wobec woli Bożej. Dlatego też, bardzo bliski duchowości Ruchu staje się ideał Nazaretu. Współpraca z kapłanem poprzez rozmowę, spowiedź, a także przez kierownictwo duchowe pomaga w pogłębieniu życia wewnętrznego.

Spotkania formacyjne

    Apostolskie zaangażowanie członków Ruchu jest ukierunkowane na najbliższe środowisko parafialne gdzie odbywają się spotkania. Spotkania te są modlitwą, w której obecna jest Matka Boża, do niej też kierujemy nasze prośby i podziękowania. Animator grupy czyta wybrany tekst z materiałów formacyjnych, po czym każdy z uczestników spotkania może wypowiedzieć swoje świadectwo odnoszące się do jego życia w kontekście wybranego tekstu. Świadectwa członków grupy są naszym bogactwem jako niezastąpiony środek formacji duchowej.

W naszej parafii grupa RRN spotyka się systematycznie. W spotkaniach uczestniczą zarówno rodziny jak i osoby samotne. Opiekunem grupy jest obecnie ks. Stanisław. Spotykamy się w każdy czwartek po Mszy świętej wieczornej.

Raz w miesiącu w Rzeszowie odbywa się Dzień Skupienia, w którym uczestniczymy łącząc się z grupami Diecezji Rzeszowskiej.

Myślą przewodnią Ruchu jest pragnienie świętości, a podstawowym rysem duchowości jest budowanie na co dzień wspólnoty życia z Matką Bożą.