tel. 013 463 23 98   mobil:  784 131 788       e-mail: parafia@nspj-sanok.pl

 

 

2393206

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Łaski Boże spływają z nieprzebranego źródła miłosierdzia Bożego na nas jak gdyby siedmioma strumieniami. Strumieniami tymi to Sakramenty, które Pan Jezus ustanowił dla zbawienia duszy.

Sakramentów świętych jest siedem:

  1. CHRZEST ŚWIĘTY
  2. BIERZMOWANIE
  3. NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT
  4. POKUTA
  5. NAMASZCZENIE CHORYCH
  6. KAPŁAŃSTWO
  7. MAŁŻEŃSTWO

Sakrament jest to znak widzialny, ustanowiony przez Pana Jezusa, który daje ludziom niewidzialną łaskę Bożą. W Jezusie Chrystusie niewidzialny Bóg stał się nam bliski, dostępny, widzialny. Po wniebowstąpieniu Chrystusa to, „co widzialne było w na­szym Zbawicielu przeszło w Sakramenty” (Leon Wielki). Sakramenty uobecniają więc Chrystusa, Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie, Jego zbawczą miłość do człowieka, który może tej miłości uwierzyć lub ją odrzucić.

Celem Sakramentów jest uświęcenie człowieka.

W każdym Sakramencie następuje spotkanie człowieka z Panem Jezusem, bo On „obecny jest mocą swoją w Sakramentach” (KL 7).

Kościół katolicki otrzymał od Pana Jezusa władzę udzielania ludziom Sakramentów świętych, jako jedno z najświętszych i najważniejszych zadań. Nie może oczywiście ustanawiać nowych Sakramentów, ale może ustanawiać dodatkowe obrzędy czyli ceremonie, aby ludzie lepiej zrozumieli znaczenie Sakramentów i aby je otaczali większą czcią. Takie zmiany obrzędów mają miejsce także w naszych czasach.

Sakramenty: Chrztu i Pokuty są na to ustanowione przez Pana Jezusa, by udzielały łaski uświęcającej ludziom, którzy jej dotąd nie mieli, albo, którzy ją utracili przez grzech ciężki. Pozostałe Sakramenty należy przyjmować w stanie łaski uświęcającej czyli bez grzechu ciężkiego.

Trzy Sakramenty, to jest: Chrzest, Bierzmowanie i Kapłaństwo, można przyjąć tylko raz w życiu. Zostawiają one bowiem na duszy przyjmującego znamię, czyli znak niezatarty. Inne Sakramenty nie wyciskają tego znamienia, dlatego można je przyjmować więcej razy w życiu. Przyjęcie każdego Sakramentu wymaga odpowiedniego przygotowania.

Im lepiej i gorliwiej przygotowujemy się do przyjęcia Sakra­mentów, tym obfitsze łaski otrzymamy od Boga. Kto zaś przystępuje do Sakramentów świętych ze świadomością grzechu ciężkiego, nie tylko nie otrzymuje żadnych łask, ale popełnia ciężki grzech świętokradztwa.