tel. 013 463 23 98   mobil:  784 131 788       e-mail: parafia@nspj-sanok.pl

 

 

2393230

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

„Jesienny wiatr 1958 roku przysłuchiwał się więc wieczorami kolędom, które już cieszyły się z narodzenia Pana. Z chórem liczącym wówczas 40 osób rozpoczął pracę pan Antoni Wojewoda, a akompaniował mu pan Benedykt Gajewski. Pierwsze Misterium Kolędowe odbyło się w okresie Bożego Narodzenia 1958 r. w tutejszym kościele” – te słowa można wyczytać z pierwszych kart kroniki chóru im. św. Cecylii.

Parafialny chór im. Św. Cecylii powstał w 1958 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Stanisława Gajeckiego. Jego założycielem był pan Antoni Wojewoda, który również objął obowiązki organisty parafialnego. W okresie świąt Bożego Narodzenia 1958 r. chór wystawił pierwsze misterium kolędowe, a następnie wraz z orkiestrą dętą wykonał, w czasie procesji Bożego Ciała, Responsoria ks. Eugeniusza Gruberskiego.

Od października 1960 r. przez okres sześciu miesięcy chórem kierował Bronisław Filipczak. Rok później prowadzenie chóru objął Eugeniusz Rakowski pochodzący z Mazowsza z okolic Płocka, który został równocześnie organistą tutejszej Parafii.

Chór w tym okresie przygotowywał pieśni kościelne, z którymi występował podczas uroczystości parafialnych – a szczególnie Świąt Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego.

W latach 1974-76 chór prowadził ówczesny proboszcz ks. Kazimierz Pyś, a na organach akompaniował Eugeniusz Rakowski.

W kolejnych latach, od 1976 do 1980 roku, chór prowadził katecheta parafialny ks. Feliks Kwaśny, zaś akompaniatorem pozostał pan organista Eugeniusz Rakowski.

W roku 1979 pan Eugeniusz Rakowski przeszedł na stanowisko organisty w Parafii Przemienienia Pańskiego w Sanoku. Na jego miejsce została przyjęta siostra zakonna Halina Nikodem, która akompaniowała chórowi, wykonując równocześnie pieśni solowe.

W roku 1981 urząd Proboszcza Parafii został powierzony ks. Kazimierzowi Pszonowi, który sprawował opiekę duchową nad chórem. Funkcję dyrygenta chóru objął pan Antoni Wojewoda, który po długoletniej przerwie powrócił na stanowisko organisty w Parafii i obowiązki te pełnił nieprzerwanie do połowy roku 2008.

Od tego czasu zostały wprowadzone regularne próby dwa razy w tygodniu z przerwą wakacyjną.  Okres od 1981 r. do dnia dzisiejszego odznacza się bardzo aktywną pracą chóru i jego rozkwitem. Chór z różnorodnym programem uczestniczy w uroczystościach kościelnych.

Przez wszystkie lata swojej działalności zespół wielokrotnie koncertował w kraju i za granicą, brał udział w licznych konkursach i festiwalach muzycznych zdobywając nagrody i wyróżniania.

W latach 2009-2012 chórem dyrygowała Pani Elżbieta Przystasz. Od roku 2012 do roku 2020 dyrygentem chóru był Pan Łukasz Kot, natomiast od roku 2021 chór prowadziła Pani Monika Florek, a akompaniował Pan Łukasz Wojewoda. Od roku 2023 dyrygowaniem chóru zajmuje się Pani Partycja Baran, akompaniatorem jest Pan Łukasz Wojewoda.”