tel. 013 463 23 98   mobil:  784 131 788       e-mail: parafia@nspj-sanok.pl

 

 

1745371

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

I sympozjum naukowe

"Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

                                                                                                więcej >>>

 

 

 

                                                                                                                                       więcej >>>

   Mszą świętą, której przewodniczył ks. abp Józef Michalik, a koncelebrowało 24 kapłanów, rozpoczęło się I Sympozjum Naukowe w Sanoku „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. W sympozjum wzięło udział około 300 osób.

     Nie zawsze uświadamiamy sobie, że jednym z najgroźniejszych na­rzędzi niszczenia człowieka jest kłamstwo. Ono też sprowadza na ludzi moc nieszczęść. Największa słabość naszej ludzkiej natury polega  na tym, że można nas stosunkowo łatwo okłamać. Wiedział o tym szatan i pierwszy cios wymierzył właśnie w ten słaby punkt. Skła­mał mówiąc pierwszym rodzicom: "Nie umrzecie", gdy spożyjecie z drze­wa wiadomości dobra i zła. Pierwszy człowiek dał się okłamać, padł ofiarą kłamstwa , ale co gorsze, zaraził się kłamstwem i ojca kłamstwa - szatana - potraktował jako swego mistrza.

     Kłamstwo poprzedza każdy grzech. Zanim się ktoś zdecyduje na cudzołóstwo, musi się okłamać, że to jest dobre, że to mu się należy, że to tak ma być. Zanim ktoś okradnie drugiego to musi się okłamać, że tamten i tak jest bogaty, że nic mu się nie stanie, a przecież należy mi się. Każdy grzech najpierw musimy sobie zakłamać w sercu. Trzeba wrócić do prawdy.

    Mówi się dziś wiele o ratowaniu zanieczyszczonego środowiska naturalnego, a więc powietrza, ziemi, wody, tymczasem ratowanie życia na ziemi trzeba rozpocząć od wielkiego alarmu z powodu zanieczyszczenia kłamstwem ludzkich serc.

     Chrześcijanie żyją w świecie kłamstwa i nie ma w tym nic dziwne­go, bo kłamstwo jest prawem tego świata. Przerażające natomiast jest całkowite zlekceważenie przez nas samych zła zawartego w kłamstwie. Wmontowaliśmy kłamstwo w życie jako jego element składowy. Nie walczymy z kłamstwem przy pomocy prawdy, lecz na kłamstwo odpo­wiadamy kłamstwem. Mnie oszukują, więc ja mogę, a nawet muszę oszukiwać, muszę, aby żyć. Jest to jednak zdrada nauki Jezusa, który jasno powiedział: "Mowa wasza niech będzie: tak — tak; nie — nie. A co nadto jest, od złego pochodzi" (Mt 537).

     Chrystus powiedział: "ja się po to na­rodziłem i po to przyszedłem na świat, by dać świadectwo prawdzie" (J 18, 37).

 

    Po Mszy św. dalsza część, czyli referaty, odbyły się na terenie ”Areny” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  Tematy były refleksją nad miejscem i znaczeniem prawdy w życiu osobistym i społecznym człowieka, zwłaszcza wierzącego. 

    Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w swoim wykładzie ukazał na kanwie starożytnych cywilizacji, że Słowo Biblii jest prawdą o Bogu, człowieku i świecie.

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie Małgorzata Rauch mówiła o znaczeniu prawdy w procesie nauczania. Tezy referatu „Prawda fundamentem szkoły. Prawda fundamentem szkoły? Prawda fundamentem szkoły!” – poparła wieloma przykładami z życia szkoły i pracy nauczycieli.

     Dr Anna Błasiak z Instytutu Nauk o Wychowaniu, Akademia Ignatianum w Krakowie skupiła się na miejscu i znaczeniu prawdy tak ważnym w wychowaniu rodzinnym. Mówiła również o relacjach i więzach w małżeństwie i rodzinie jakie mają wpływ na przekaz prawdy młodszemu pokoleniu.

    Robert Jończyk, trener piłki nożnej m.in. Cracovii, Arki Gdynia mówiąc o prawdzie sumienia, podzielił się osobistym świadectwem, jak w życiu codziennym ważna jest uczciwość względem siebie, najbliższych i otoczenia.

    Ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego KEP, Akademia Ignatianum w Krakowie w swojej naukowej refleksji zatrzymał się nad wychowaniem do prawdy.

     Zwieńczeniem sympozjum było wystąpienie p. Krzysztofa Ziemca, dziennikarza TVP i TVP Info, który skupił się na przemianach, jakie zaszły w ostatnich kilkunastych latach. Mówił o metodach i sposobach komunikowania społecznego i wynikających stąd uwarunkowaniach. Dał świadectwo o swojej wierności wartościom, jak również podkreślił rolę wiary w jego życiu osobistym i zawodowym.