ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA przy Parafii NSPJ w Sanoku

W Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa Sanok – Posada została otwarta i poświęcona 30 maja 2004r. przez Ks. Biskupa Stefana Moskwę nowa Świetlica Środowiskowa, dzięki wielkiej trosce i ofiarności tu pracujących kapłanów. Celem świetlicy jest stworzenie dla dzieci, młodzieży oraz starszych możliwości rekreacji, dobrego relaksu i wypoczynku. Ma ona również uczyć zdrowej rywalizacji między sobą, a także integrować dzieci, młodzież i starszych poprzez różnego rodzaju dziedziny życia kulturalnego: sport, zajęcia komputerowe, teatralno – muzyczne czy turystyczno – krajoznawcze, ma zagospodarowywać wolny czas młodzieży, aby zapobiegać patologiom alkoholizmu, narkomanii czy nikotynizmu.

Również nie zabrakło chęci, aby stworzyć zajęcia tzw. wyrównawcze prowadzone bezpłatnie w nowo powstałej Świetlicy Środowiskowej dla dzieci i młodzieży posiadających pewne trudności czy braki w nauce oraz zajęcia ruchowe takie jak nauka tańca towarzyskiego.

Świetlica rozpoczęła już działalność 1 listopada 2003 roku, obejmując swoim zasięgiem teren miasta Sanoka i okolic. Mieści się ona w dawnym budynku katechetycznym położonym przy głównej ulicy, którą pokonuje młodzież uczęszczająca do szkół podstawowej, gimnazjalnej i średniej. Świetlica powstała z inicjatywy Ks. Proboszcza i katechetów oraz grup działających w Parafii.Powstanie takiej świetlicy położonej blisko stacji PKS tworzy nowe możliwości młodzieży na zagospodarowanie swojego wolnego czasu w oczekiwaniu na dojazd do domu rodzinnego. Dlatego też z tą myślą powstała kawiarnia, w której młodzież może usiąść porozmawiać ze sobą, napić się herbaty, kawy, posłuchać muzyki czy odrobić prace zadane do domu na kolejny dzień nauki.

Alternatywą dla oczekujących miała się stać sala widowiskowa, która została udostępniona i przeznaczona do:

–         występów i przedstawień

–         projekcji filmów związanych z dyskusja tematyczną

–         oglądania meczów i innych ciekawych felietonów

–         prowadzenia bezpłatnego kursu tańca towarzyskiego dla dzieci i młodzieży

–         prowadzenia spotkań grup modlitewnych i chóru

–         organizowania opłatków dla istniejących grup parafialnych i stowarzyszeń sanockich

–         prowadzenia gry tenisa stołowego w wyznaczonych dniach tygodnia

Mimo tak wielu możliwości i atrakcji również i ta możliwość nie przyniosła rozwiązania na zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży. Podobnie jak na sali bilardowej tak i tu przy grze w tenisa stołowego pojawiły się długie minuty oczekiwań na grę.

W Świetlicy prowadzone są: 

  • zajęcia sportowe – tenis stołowy, koszykówka, siatkówka, piłka nożna w miarę możliwości wynajęcia sali szkolnej), inne
  • zajęcia muzyczne
  • zajęcia turystyczno – krajobrazowe
  • organizowanie 18 urodzin
  • pomoc w nauce (matematyka, języki obce)
  • możliwość nauki tańca towarzyskiego
  • gry i zabawy integracyjne (zespołowe)

Świetlica zapewnia również możliwość indywidualnych kontaktów  z wychowankami i ich rodzicami, oraz współpracę ze szkołą i środowiskiem rodzinnym dziecka.

Mamy taką nadzieję, ze będzie ona dobrze służyła dla dobra naszej dzielnicy i okolic, a przez to będzie podnosiła życie osobiste i kulturalne całej społeczności lokalnej miasta Sanoka.

Wszystkich zainteresowanych  korzystaniem z świetlicy środowiskowej zapraszamy do ks. Proboszcza.